CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK

VINHOMES CENTRAL PARK: TIẾN ĐỘ THI CÔNG VINHOMES CENTRAL PARK

TIẾN ĐỘ THI CÔNG VINHOMES CENTRAL PARK

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 11/4/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.
the-central1_8-4_01.jpg
Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 12/4/2016): Đang lên sàn 45.
the-central2_8-4_01.jpg
Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 11/4/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện..
the-central3_8-4_01.jpgthe-central3_8-4_02.jpg
Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 11/4/2016): Đang thi công hầm 1,2,3 và sàn 1 (thực hiện theo công nghệ Top-Down – vừa xây móng/hầm vừa lên sàn).
The Landmark 81 - Vinhomes Central Park
the-landmark81_8-4_01.jpg
Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 11/4/2016): Đang lên sàn 24.
the-landmark1_8-4_01.jpg
Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 11/4/2016): Đang lên sàn 23.
Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 11/4/2016): Đang lên sàn 17.
Tiến độ thi công tòa Landmark 4 (cập nhật ngày 14/4/2016): Đang lên sàn 2.
The Landmark 4 Vinhomes Central Park
Tiến độ thi công tòa Landmark 5 (cập nhật ngày 14/4/2016): Đã xong sàn 2, đang lên sàn 3.
The Landmark 5 Vinhomes Central Park
Tiến độ thi công tòa Landmark 6 (cập nhật ngày 5/4/2016): Đang làm hầm, sàn 1 (công nghệ Top-Down).
The Landmark 6 Vinhomes Central Park
Tiến độ thi công tòa Landmark Plus (cập nhật ngày 11/4/2016): Đang làm hầm, sàn 1 (công nghệ Top-Down).
the-landmark-plus_8-4_01.jpg
Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 14/4/2016): Đang lên sàn 36.
the-park1_8-4_01.jpg
Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 28/3/2016): Thi công hầm/sàn 1/2.
park-2-feb-22.jpg
Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 14/4/2016): Thi công hầm/sàn 1/2.
Tiến độ thi công tòa Park 4 (cập nhật ngày 14/4/2016): Thi công hầm/sàn 1/2.
Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 13/4/2016): Đang lên sàn 36.
Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 13/4/2016): Đang lên sàn 36.
Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 14/4/2016): Đang lên sàn 2.
Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas (cập nhật ngày 11/4/2016): Đang hoàn thiện và trồng cây xanh, một số căn đã hoàn thiện.
Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec (cập nhật ngày 03/12/2015): Đã khai trương ngày 26/12/2015.
vinmec-central-park_8-4_01.jpg
Tiến độ thi công trường Vinschool (cập nhật ngày 14/4/2016): Đang hoàn thiện, sắp khai trương.
vinschool-central-park_8-4_01.jpg
Vinhomes Central Park

0 nhận xét: